ข่าว : ประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข และแมว) ปี 2563

รายละเอียด  : **องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญท่านนำสุนัข และแมวเข้ารับบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
     

     
**บริการในวันที่ 7-19 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา
     
09.00 – 14.00 น.(วันราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บริการฟรี)ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกาศเมื่อ :