ข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด  : ขอเชิญ......ทุกท่าน
     
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     
ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเมื่อ :