มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านใหม่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2560