มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2562
การเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2562
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1