มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ใช้ประกอบการสรรหาแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562