การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
แผนป้องกันการทุจริต อบต.บ้านใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 102 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1