การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2560