แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.)
     
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
   

 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2561