ผลการดำเนินงาน
     
ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา
   
 
   รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญา
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2557