แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.)
     
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560