ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอนามัยบ้านบางไทรนนท์-บ้านบางคุระ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอนามัยบ้านบางไทรนนท์ - บานบางคุระ  หมุู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564