การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2560